1. BIDV
– Chủ tài khoản:Nguyễn Hồng Vinh
– Số tài khoản: 50110000584541
– Chi nhánh: Thanh Hóa